Повишаване на компетентността

Дейности и Материали

Untitled-1Изтегли
PDF

Проучване и анализ

Проучване - анализ на опита, методите, съществуващи казуси, добри практики в образованието за намаляване разхищението на храна. Проучени са 6-те страни партньори и още 19 страни от ЕС и извън него.

Untitled-4Изтегли
PDF

Преглед на добри практики

Преглед на добри практики и проблеми на развитието в развиващите се страни

Untitled-16Изтегли

Международна конференция

Преглед на добри практики и проблеми на развитието в развиващите се страни

Полезни съвети

YOUR-FOODDownload
PSD

Наръчник

Проучване - анализ на опита, методите, съществуващи казуси, добри практики в образованието за намаляване разхищението на храна. Проучени са 6-те страни партньори и още 19 страни от ЕС и извън него.

food-dieryDownload
PSD

Бележник със съвети

Преглед на добри практики и проблеми на развитието в развиващите се страни

Документи

Untitled-1Изтегли
PDF

Повишаване на компетентността

Проучване - анализ на опита, методите, съществуващи казуси, добри практики в образованието за намаляване разхищението на храна. Проучени са 6-те страни партньори и още 19 страни от ЕС и извън него.

Untitled-4Изтегли
PDF

Повишаване на компетентността

Преглед на добри практики и проблеми на развитието в развиващите се страни

Untitled-16Виж още

Провеждане на Международна конференция

Преглед на добри практики и проблеми на развитието в развиващите се страни