В Европа годишно се изхвърлят около 100 милиона тона храна. 53% от тях се падат на домакинствата. В същото време милиони хора по света гладуват или не си дояждат, а ресурсите на планетата се задъхват за производството на храни, което след това се пропиляват.

Цел на проекта

Дейностите по проекта целят да запълнят недостига на осведоменост и лоша образователна база за глобалните взаимосвързаности на хранителните отпадъци. Те ще повишат осведомеността за проблемите на глобалната взаимозависимост и проблемите на околната среда и социалното развитие и ще насърчат уменията за избягване на загубата на хранителни продукти. Променените модели на потребление в домакинствата допринасят за намаляване на екологичната и социалната тежест в световен мащаб.