Контакти:
Фондация БИОСЕЛЕНА
Централен офис
4300 Карлово, ул. “Васил Караиванов“ 36
тел: 0335 9 20 38
тел./факс: 0335 9 16 42
E-mail: headoffice@bioselena.com

Aдминистративен офис
1000, София, бул. „Христо Ботев“ 48, ет. 4, ст. 410
тел: 02 4410 105
моб.: 0887 78 25 97
Е-mail: bioselena@mail.bg

Росен Василев, координатор
моб.: 0888 33 00 10
Е-mail: rossen.vassilev@biodiversity.bg

Петя Пенчева, експерт
Моб. 0884 29 66 19
E-mail: headoffice@bioselena.com

Ива Тончева, ПР & комуникации
Моб. 0893 49 30 63
Е-mail: iva.tontcheva@taofes.eu